fbpx

Najam poslovnog objekta u Ljubuškom

Nikole Šopa 2, Ljubuški, Bosna i Hercegovina
Najam po dogovoru - Hotel
712 m2 5 Sobe 2 Kupatila

Tekst oglasa:

 

Croatia osiguranje d.d., Kardinala Stepinca bb, Mostar zastupani po Abilia d.o.o., Obala V. Nazora 1, Rovinj objavljuje:

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup nekretnina u vlasništvu CROATIA OSIGURANJE d.d. Kardinala Stepinca bb, Mostar:

Nekretnina u Ljubuškom, Nikole Šopa 2, u naravi poslovni objekt – hotel kavana ukupne neto površine 712,00m2. Poslovni prostor je u zemljišnim knjigama označen kao k.č.2187/41, k.o. Ljubuški, zk.ul.143.

Nekretnine se zakupljuje u viđenom stanju. Ponuditelj snosi sve troškove u svezi sa davanjem ponude po ovom natječaju.

Informacije o uvjetima natječaja o nekretninama koje su predmet zakupa po ovom natječaju mogu se dobiti na brojeve telefona +385 091 170 5152 ili +385 052 801 207, e-mail: zakupi@abilia.hr svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati, Abilia d.o.o. Rovinj.

Zakupodavac zadržava pravo poništenja natječaja i neprihvaćanja bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i zato ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obvezan objasniti razloge takve odluke.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama.

Rok za predaju ponuda je do 15.10.2021.. godine do 14,00 sati.

 

 

 

Lokacija nekretnine